MUZA W SPEKTRUM | 08.2022 – 12.2022

Projekt „MUZA w spektrum. Muzyczno-akustyczne spektrum dźwięku a percepcja osób w spektrum autyzmu” jest realizowany we współpracy z Fundacją Ogrody Muzyczne w ramach programu Kultura Dostępna, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Czas trwania: 12.08.2022 – 20.12.2022

Opis projektu: Projekt zakłada cykl 9 działań edukacyjnych i artystycznych: 4 warsztaty, 3 koncerty muzyki współczesnej, 1 panel dyskusyjny online, 1 szkolenie oraz 10 IDI – pogłębionych wywiadów indywidualnych z rodzicami osób w spektrum autyzmu. Wywiady pogłębione (IDI) i warsztaty mają na celu zebranie wytycznych do stworzenia improwizacji muzycznych w formie wspólnych wykonań na żywo. Te improwizacje (schematy improwizacyjne) skomponowane według wytycznych uwzględniać będą percepcję i potrzeby osób z ASD na różnym poziomie funkcjonowania. Kompozytorka muzyki współczesnej, pedagożka i rytmiczka oraz improwizatorzy stworzą 2 graficzne schematy wspólnych improwizacji. W swojej pracy kompozytorskiej będą kierować się wytycznymi, zebranymi podczas zrealizowanych wywiadów i obserwacjami z warsztatów. Dane do stworzenia kompozycji uzyskane zostaną również na podstawie obserwacji uczestniczącej i będą opracowane przez ekspertów z Fundacji SYNAPSIS.

Grupa docelowa: Odbiorcami bezpośrednimi jest młodzież i osoby dorosłe w spektrum autyzmu oraz rodzice osób z ASD, a odbiorcami pośrednimi są dzieci: „naj-naje” oraz do 12. roku życia, osoby dorosłe i seniorzy oraz twórcy kultury i sztuki, artyści, edukatorzy, animatorzy muzyczni, prowadzący wydarzenia i eksperci.

Koordynatorka projektu:

Weronika Kwiatkowska

w.kwiatkowska@synapsis.org.pl

        

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

8 listopada 2022