Wsparcie dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu dotkniętych przez konflikt zbrojny w Ukrainie | 09.2022 – 06.2023

Projekt realizowany w ramach Programu Pajacyk Fundacji Polskiej Akcji Humanitarnej

Wartość dofinansowania: 199 743 zł

Cel projektu: kontynuacja obecnego modelu wsparcia psychospołecznego i psychologicznego dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu doświadczających skutków konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Poprawa jakości funkcjonowania osób w spektrum autyzmu odbywać się będzie poprzez objęcie ich procesami terapeutycznymi oraz wsparciem we wchodzeniu w systemy edukacji, orzecznictwa, służby zdrowia, pomocy społecznej etc.

Projekt będzie się składał z wysoko wyspecjalizowanych oddziaływań dostosowanych do potrzeb uczestników, prowadzonych w sposób ciągły od 01.09.2022 do 30.06.2023.

Zadania zostały podzielone na 4 główne obszary oddziaływań:

  • zajęcia grupowe dla dzieci/młodzieży w spektrum autyzmu z Ukrainy – ok. 10-12 osób w trzech grupach;
  • poradnictwo i asystentura w szerokich zakresach tematycznych, w tym pomoc prawna – ok. 50 osób;
  • konsultacje psychiatryczne/pedagogiczne/psychologiczne – ok. 50 osób;
  • szkolenia zwiększające wiedzę i umiejętności rodziców/opiekunów z Ukrainy – ok. 12-14 osób.

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

15 września 2022