Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2022 | 06.2022 – 12.2022

Wartość dofinansowania: 220 132,00 zł

Cel i obszar realizacji zadania: odciążenie i wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad 21 osobami z ASD z Warszawy i okolic poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w terminie od 01.06.2022 do 31.12.2022.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługiwać będą w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą z niepełnosprawnością. Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej będzie uzależniony od osobistej sytuacji OzN z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Godło i flaga Polski

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

13 sierpnia 2022